XE ĐẠP PHỔ THÔNG (LẮP RÁP THEO YÊU CẦU: CỬA HÀNG, TỪ THIỆN)

Don`t copy text!